Gedragsprotocol

Ons verenigingsdoel is met elkaar blijvend plezier beleven aan de gymnastieksport. De basis daarvoor ligt in een respectvolle omgang met elkaar. We hebben hier regels voor opgesteld in ons gedragsprotocol .

Regels

Daarnaast hebben we gedragsregels voor de gang van zaken in onze lessen, vooral voor onze selectietrainingen. Deze gaan o.a. over eten en drinken, afzeggen en kleding en materialen. De trainster bespreekt de regels aan het begin van ieder seizoen met de meisjes.

Jaarverslag

Het jaarverslag 2020 is vastgesteld op de ledenvergadering.