Voor het lidmaatschap van Attila wordt eenmalig inschrijfgeld in rekening gebracht. Dit betreft € 10,00.

Het lidmaatschap bij Attila loopt voor peutergymnastiek, kleutergymnastiek en de recreatie ritmische gymnastiek per half jaar met een opzegtermijn van één maand.

Let op: de selectieleden van de RG3, 1e divisie en 2e divisie selectie committeren zich voor het hele wedstrijdseizoen (opzegging kan uitsluitend per wedstrijdseizoen).

Ieder jaar stellen we op de algemene ledenvergadering de contributie vast voor het volgende seizoen, ingaande in september.

De maandelijkse contributie is inclusief de jaarlijkse bijdrage voor de bondscontributie (KNGU). We heffen geen aparte bondscontributie meer.

De huur voor het lenen van de verenigingspakjes ten behoeve van de groeps- en/of duo-oefening(en) voor de selectieleden wordt aan het begin van het wedstrijdseizoen in rekening gebracht door de penningmeester.  Voor de RG3 leden en mini’s betreft dit € 15,00 per jaar, voor de benjamins en prejunioren betreft dit € 25,00 per jaar en voor de junioren en senioren betreft dit € 30,00 per jaar.

Automatische incasso

We heffen de contributie via automatische incasso in twee termijnen voor de peutergymnastiek, de kleutergymnastiek en de recreatie ritmische gymnastiek. De eerste termijn loopt van september tot en met januari en de tweede van februari tot en met juni.

Voor de RG3, de 1e en 2e divisie selectieleden heffen we de contributie in tien maandelijkse termijnen. Dit is steeds in de eerste week van de maand, voor de maand erna. Juli en augustus zijn contributievrij vanwege de zomervakantiestop.

U-pas regeling

Attila Utrecht is aangesloten bij de U-pas-regeling. Als je een U-pas hebt, verminderen we de contributie met het bedrag van de U-pas. Dit kan alleen door de ledenadministratie.

Als het U-pas tegoed lager is dan de jaarlijkse contributie, vraagt de ledenadministratie om een incassoformulier in te vullen voor de rest-contributie.

Voor vragen over de contributie kun je mailen naar: secretariaat@attilautrecht.nl, voor vragen over de incasso kun je mailen naar: penningmeester@attilautrecht.nl

Contributie lessen 

per half jaar per maand
Gymnastiek
Peuters € 75,00
Kleuters € 85,00
Ritmische gymnastiek 
Recreatie
1 uur € 120,00
Selectie (alle niveaus)
1,5 uur € 35,00
2 uur € 40,00
2,5 uur € 45,00
3 uur € 50,00
3,5 uur € 55,00
4 uur € 60,00
4,5 uur € 65,00
5 uur € 70,00
5,5 uur € 72,50
6 uur € 75,00
6,5 uur € 77,50
7 uur € 80,00
7,5 uur € 82,50
8 uur € 85,00
8,5 uur € 87,50
9 uur € 90,00
> 9 uur meerbedrag per uur  € 5,00
Wedstrijdkosten (voor  de selectie (RG3, 1e en 2e divisie)
1 categorie € 2,50
2 of meer categorieën € 6,00
Inschrijfgeld (eenmalig) € 10,00