Het lidmaatschap bij Attila loopt voor peuter- & kleutergym en de recreatie ritmische gymnastiek per half jaar met een opzegtermijn van één maand.

Let op: de RG3, 1e en 2e divisie selectieleden committeren zich voor het hele wedstrijdseizoen (opzegging kan alleen per jaar) .

Ieder jaar stellen we op de ledenvergadering in het voorjaar de contributie vast voor het volgende seizoen, ingaande in september.

De maandelijkse contributie is inclusief de jaarlijkse bijdrage voor de bondscontributie. We heffen geen aparte bondscontributie meer.

Automatische incasso

We heffen de contributie via automatische incasso in 2 termijnen voor de peuter- & kleutergymnastiek en de recreatie ritmische gymnastiek. De eerste termijn loopt van september tot en met januari en de tweede van februari tot en met juni.

Voor de RG3, de 1e en 2e divisie selectieleden heffen we de contributie in 10 maandelijkse termijnen. Dit is steeds rond de 20e van de maand voor de maand erna. Juli en augustus zijn contributievrij vanwege de zomervakantiestop.

U-pas regeling

Attila Utrecht is aangesloten bij de U-pas-regeling. Als je een U-pas hebt, verminderen we de contributie met het bedrag van de U-pas. Dit kan alleen door de ledenadministratie.

Als het U-pas tegoed lager is dan de jaarlijkse contributie, vraagt de ledenadministratie om een incassoformulier in te vullen voor de rest-contributie.

Voor vragen over de contributie of over incasso kun je mailen naar: penningmeester@attilautrecht.nl

Contributie 2020 – 2021

Lessen Contributie Contributie
per half jaar per maand
Peutergym € 65,00
Kleutergym € 75,00
Recreatie ritmische gymnastiek   1 uur per week € 112,50
Selectie (alle niveaus):
2 uur € 36,60
2,5 uur € 44,20
3 uur € 47,00
3,5 uur € 53,90
4 uur € 55,45
4,5 uur € 60,00
5 uur € 61,60
> 5 uur (meerbedrag per uur) € 6,00
Wedstrijdkosten (voor selectie > 2 uur)
1 categorie € 2,50
2 of meer categorieën € 6,00
Inschrijfgeld (eenmalig) € 10,00