Het bestuur bestaat uit oud-leden, ouders en trainsters, die zeer betrokken zijn bij de vereniging. Het bestuur komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar. In april/mei organiseert het bestuur de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV).

Deze heeft dit jaar plaats gevonden op maandag 17 april 2023.

Dit zijn onze bestuursleden:

Yvonne Toffolo, Voorzitter 

Mail mij via: voorzitter@attilautrecht.nl

Mariëlla van Laere, Secretaris

Mail mij via: secretariaat@attilautrecht.nl

Yoko Ishii (Helen Gouka), Penningmeester

Mail mij via: penningmeester@attilautrecht.nl

Edith Boxsem, Wedstrijdcoördinator

Mail mij via: wedstrijdzaken@attilautrecht.nl

Florien Verlaan: Algemeen bestuurslid

Mail mij via: pr@attilautrecht.nl

Jeanine, Algemeen bestuurslid en trainster

Mail ons via: info@attilautrecht.nl