Laura

Vanaf mijn 6e jaar heb ik aan ritmisch gym gedaan, zowel groeps als individueel, en ben hier altijd mee bezig gebleven. Stiekem mis ik het beoefenen van de sport nog steeds en hoop het enthousiasme door te geven in mijn lessen.